ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 30-03-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 27-03-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 26-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 23-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 23-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 20-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 7 ชุด - ฝ่ายกองคลัง
 17-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 17-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 16-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 10-03-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 27-02-2563 สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 20-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 18-02-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 17-01-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 17-01-2563 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๑๑๕๑ ยะลา - ฝ่ายกองคลัง
 10-01-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 10-01-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 09-01-2563 สัญญาจ้าทำของ จ้างเหมาโครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง (Land mark) - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 27-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 25-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 24-12-2562 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมจุดตั้งเครื่องออกกำลังกาย - ฝ่ายกองคลัง
 24-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำกล้วยหินจำลอง (Land mark) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19