ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 15-05-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 10-05-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอาหารและโรงครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-04-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 09-03-2561 ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 09-03-2561 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 02-02-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 02-02-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-01-2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2560 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 20-10-2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 20-10-2560 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2560 การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 25-08-2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2560 สัญญาจ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV FULL COLOR - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2560 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15