ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 03-12-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 03-12-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 12-11-2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 30-10-2563 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องน้ำห้องส้วม อาคารสำนักงานกองการประปา - ฝ่ายกองช่าง
 16-10-2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2563 แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 07-09-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 07-09-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 06-08-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 15-06-2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองการประปา - ฝ่ายกองคลัง
 09-06-2563 สัญญาซื้อขาย เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 02-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังการในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 27-05-2563 เอกสารเชิญเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 13-05-2563 สัญญาซื้อขาย เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 12-05-2563 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดิบ กองการประปา - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 28-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 17-04-2563 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม 2563 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20