ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายแวอูมาอุทิศ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแวอูมาอุุทิศ
รายละเอียด :
     รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายแวอูมาอุทิศ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแวอูมาอุุทิศ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพรัอมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวอูมาอุทิศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 369.57 KB
      2.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายแวอูมาอุทิศ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 375.14 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2564