ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ เมืองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด :
     รายละเอียดการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ เมืองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560