ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 09-11-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2558 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 29-10-2558 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 29-10-2558 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 28-10-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน ซอยแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 02-10-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) แบบอเนกประสงค์ - ฝ่ายกองคลัง
 03-07-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-07-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-06-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-06-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 05-02-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 16-01-2558 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 00-01-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 25-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรณะรักษ์ ๕ - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบันนังสตาวิถีและเทศบาล ๔ - ฝ่ายกองคลัง
 12-12-2557 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ๑ สนาม ๑ ตำบล บริเวณสนามกีฬากลางโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ - ฝ่ายกองคลัง
 09-12-2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15