ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th


นายอาบีดิง กาจะลากี
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน


นายวรากร ยานุทัย
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.บันนังสตา จ.ยะลา
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
  แผนที่เดินทาง (Map)
 ผู้ออนไลน์ 12 คน
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการจำหน่ายส...
     จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [06-08-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
     ประมวลภาพโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [23-07-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลภาพการเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
     ประมวลภาพการเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [16-07-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลภาพการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคูระบายน้ำของวัดเนรัญชราวาสและพื้นท...
     ประมวลภาพการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคูระบายน้ำของวัดเนรัญชราวาสและพื้นที่ใกล้เคียง [09-07-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลภาพการลงพื้นที่ชุมชนบูรณะรักษ์ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนข...
     ประมวลภาพการลงพื้นที่ชุมชนบูรณะรักษ์ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการจัดทำคูระบายน้ำ  [08-07-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 24-07-2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 22-07-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563
 16-07-2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
 10-07-2563 ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 09-07-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-22/2563
 24-06-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1ุ6-19/2563
 24-06-2563 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441)
 23-06-2563 แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี 2563
 แสดงข่าวทั้งหมด
 08-07-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
 05-06-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
 12-05-2563 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดิบ กองการประปา
 07-05-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
 07-04-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
 03-04-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
 05-03-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 05-02-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
 
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  22-06-2563 EluHphepliefe wubhs-chursuics [35/0]
 กระทู้ที่มีคนตอบมาก  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระดานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-เทศบาลตำบลบันนังสตา [1370/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด

เทศบาลตำบลบันนังสตา
1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 เว็บไซต์ WWW.BANNANGSATA.GO.TH