ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th


นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน


นายวรากร ยานุทัย
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร.073-289563 ต่อ 109
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.บันนังสตา จ.ยะลา
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
  แผนที่เดินทาง (Map)
 ผู้ออนไลน์ 11 คน
ประชุมปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน
     ประชุมปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน [22-02-2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อเตรียมควา...
     ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสต... [18-02-2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำกับติดตาม​ "แผนงาน​ ตำบ​ล​ มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ...
     กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา​ ลงพื้นที่กำกับ​ ติดตาม​ "แผนงาน​ ตำบ​ล​ มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ​ 2564 [17-02-2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
จิตอาสาพระราชทาน​ "เราทำความดี​ เพื่อชาติ​ ศาสน์​ กษัตริย์"
     จิตอาสาพระราชทาน​ "เราทำความดี​ เพื่อชาติ​ ศาสน์​ กษัตริย์" [17-02-2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันแรกของการรับเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตำบ...
     วันแรกของการรับเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบา... [08-02-2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 18-02-2564 สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID - 19
 05-02-2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
 01-02-2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ด้วยระบบโควตา (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทศโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
 28-01-2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การลดหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุม
 25-01-2564 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 21-01-2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564
 20-01-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
 19-01-2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564
 แสดงข่าวทั้งหมด
 30-10-2563 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องน้ำห้องส้วม อาคารสำนักงานกองการประปา
 09-10-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2563
 09-10-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
 07-09-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2563
 07-09-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
 06-08-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
 06-08-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
 08-07-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
 
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว  28-01-2564 Ремонт обуви своими руками-Mattwei77Dioks [50/2]
 กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว  22-06-2563 EluHphepliefe wubhs-chursuics [293/3]
 กระทู้ที่มีคนตอบมาก  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระดานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-เทศบาลตำบลบันนังสตา [1560/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด

เทศบาลตำบลบันนังสตา
1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 เว็บไซต์ WWW.BANNANGSATA.GO.TH