ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th


นายอาบีดิง กาจะลากี
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก/ร้องเรียน


นายวรากร ยานุทัย
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.บันนังสตา จ.ยะลา
คลังข่าวมหาดไทย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO?)
เช็คอีเมล์
ศูนย์ควบคุมระบบ
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.ทั่วไทย
  แผนที่เดินทาง (Map)
 ผู้ออนไลน์ 13 คน
กิจกรรมมอบถุงยังชีพภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ยากจน แ...
     กิจกรรมมอบถุงยังชีพภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ยากจน และเด็ก-เยาวชนนอกระบบการศึกษา [06-10-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...
     ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [29-09-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณสวนหย่อมหอนาฬิกา ชุมชนตลาดล่าง เพื่อป้องกันต...
     ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณสวนหย่อมหอนาฬิกา ชุมชนตลาดล่าง เพื่อป้องกันต้นไม้หักโค่นในช่วงฤดูฝน [24-09-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อบำเพ็ญสาธารณ...
     กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโรงพยาบาลบันนังสตา [24-09-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พัฒนาพื้นที่หลังโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
     พัฒนาพื้นที่หลังโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เพื่อให้เกิดความสะอาดและดูสวยงาม [22-09-2563]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 แสดงข่าวทั้งหมด
 08-10-2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเภท
 18-09-2563 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี 2564
 15-09-2563 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
 10-09-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563
 01-09-2563 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที้่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 28-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 20-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
 17-08-2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน"
 แสดงข่าวทั้งหมด
 09-10-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน 2563
 09-10-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
 07-09-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม 2563
 07-09-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
 06-08-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
 06-08-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
 08-07-2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
 08-07-2563 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน 2563
 
ตั้งกระทู้ใหม่    แสดงกระทู้ทั้งหมด
 กระทู้เก่า  22-06-2563 EluHphepliefe wubhs-chursuics [85/0]
 กระทู้ที่มีคนตอบมาก  07-02-2558 เทศบาลตำบลบันนังสตา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระดานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-เทศบาลตำบลบันนังสตา [1424/0]
 แสดงหนังสือราชการทั้งหมด

เทศบาลตำบลบันนังสตา
1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 เว็บไซต์ WWW.BANNANGSATA.GO.TH