ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 16-03-2560 สัญญาจ้างเหมาโครงการย้ายเสาไฟฟ้าตลาดนัด ย้ายไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 03-03-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-03-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 27-02-2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 23-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ เมืองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 10-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสารีดถนนเทศบาล ๓ และตลาดนัด จำนวน ๙ ต้น - ฝ่ายกองคลัง
 03-02-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-02-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-02-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้า - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-01-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 01-12-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 01-12-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 09-11-2559 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2559 ทดลองแก้ไข - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2559 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2559 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 01-11-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 27-09-2559 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถังน้ำใส ขนาดความจุ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร - ฝ่ายกองคลัง
 20-09-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถังน้ำใส ความจุ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 26-07-2559 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ ๔๕ ลูกบาศก์เมตร - ฝ่ายกองคลัง
 26-07-2559 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิด - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15