ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 02-02-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 27-01-2559 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเนรัญชราวาส ถนนสายบูรณะรักษ์ ถนนสายแวหะยี และถนนสายตลาดล่าง - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2559 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 29-12-2558 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน ซอยแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 29-12-2558 สัญญาซ์ื้อขาย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) - ฝ่ายกองคลัง
 18-12-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - ฝ่ายกองคลัง
 15-12-2558 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-12-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-12-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 27-11-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเนรัญชราวาส บูรณะรักษ์ ๑ ถนนแวหะยี และถนนตลาดล่าง - ฝ่ายกองคลัง
 09-11-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2558 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 29-10-2558 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 29-10-2558 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 28-10-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน ซอยแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 02-10-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) แบบอเนกประสงค์ - ฝ่ายกองคลัง
 03-07-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-07-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-06-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 02-06-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 04-05-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12