ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 03-11-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-11-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2560 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 20-10-2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 20-10-2560 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2560 การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 01-09-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 25-08-2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2560 สัญญาจ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV FULL COLOR - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2560 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด - ฝ่ายกองคลัง
 04-08-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 21-07-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้าง โครงการตรวจเช็คและซ่อมระบบป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV FULL COLOR - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 05-06-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 01-06-2560 สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 17-05-2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 15-05-2560 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-05-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 02-05-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2560 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 30-03-2560 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาธงชาติและติดตั้งกันสาด - ฝ่ายกองคลัง
 23-03-2560 สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำเมืองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 16-03-2560 สัญญาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสารีดถนนเทศบาล ๓ และตลาดนัด - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15