ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 05-03-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 04-03-2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจการประปา) - ฝ่ายกองการประปา
 21-02-2562 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๑ และโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบูรณะรักษ์ ๒ - ฝ่ายกองช่าง
 18-02-2562 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องฟิตเนส - ฝ่ายกองช่าง
 06-02-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 06-02-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-12-2561 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2561 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 20-11-2561 ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 19-11-2561 รายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายสนามกีฬา) - ฝ่ายกองคลัง
 05-11-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 31-10-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร. ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 25-10-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสนามกีฬา - ฝ่ายกองคลัง
 18-10-2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 12-10-2561 แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบันนังสตา ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-10-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 08-08-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบูรณะรักษ์ ๓ - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ๑ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15