ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 40 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ออกประกาศให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการจากเทศบาลตำบลบันนังสตา รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 118.93 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 298.15 KB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 292.60 KB
      4.ไฟล์แนบที่ 4 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 218.44 KB
      5.ไฟล์แนบที่ 5 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 243.75 KB
      6.ไฟล์แนบที่ 6 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 231.02 KB
      7.ไฟล์แนบที่ 7 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246.64 KB
      8.ไฟล์แนบที่ 8 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 229.55 KB
      9.ไฟล์แนบที่ 9 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 258.23 KB
      10.ไฟล์แนบที่ 10 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 263.22 KB
      11.ไฟล์แนบที่ 11 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 259.92 KB
      12.ไฟล์แนบที่ 12 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 228.60 KB
      13.ไฟล์แนบที่ 13 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 232.91 KB
      14.ไฟล์แนบที่ 14 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 247.45 KB
      15.ไฟล์แนบที่ 15 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 230.63 KB
      16.ไฟล์แนบที่ 16 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 239.59 KB
      17.ไฟล์แนบที่ 17 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 241.31 KB
      18.ไฟล์แนบที่ 18 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 241.36 KB
      19.ไฟล์แนบที่ 19 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 238.32 KB
      20.ไฟล์แนบที่ 20 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 240.85 KB
      21.ไฟล์แนบที่ 21 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 240.76 KB
      22.ไฟล์แนบที่ 22 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 243.75 KB
      23.ไฟล์แนบที่ 23 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 231.85 KB
      24.ไฟล์แนบที่ 24 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.31 KB
      25.ไฟล์แนบที่ 25 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 230.59 KB
      26.ไฟล์แนบที่ 26 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 245.53 KB
      27.ไฟล์แนบที่ 27 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.19 KB
      28.ไฟล์แนบที่ 28 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.17 KB
      29.ไฟล์แนบที่ 29 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.83 KB
      30.ไฟล์แนบที่ 30 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.33 KB
      31.ไฟล์แนบที่ 31 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.98 KB
      32.ไฟล์แนบที่ 32 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 247.26 KB
      33.ไฟล์แนบที่ 33 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.86 KB
      34.ไฟล์แนบที่ 34 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246.47 KB
      35.ไฟล์แนบที่ 35 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246.43 KB
      36.ไฟล์แนบที่ 36 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.59 KB
      37.ไฟล์แนบที่ 37 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 245.11 KB
      38.ไฟล์แนบที่ 38 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 231.51 KB
      39.ไฟล์แนบที่ 39 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 245.85 KB
      40.ไฟล์แนบที่ 40 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246.14 KB
      41.ไฟล์แนบที่ 41 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246.28 KB
      42.ไฟล์แนบที่ 42 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 245.68 KB
      43.ไฟล์แนบที่ 43 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.63 KB
      44.ไฟล์แนบที่ 44 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 240.50 KB
      45.ไฟล์แนบที่ 45 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 226.38 KB
      46.ไฟล์แนบที่ 46 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.50 KB
      47.ไฟล์แนบที่ 47 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 243.79 KB
      48.ไฟล์แนบที่ 48 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 268.51 KB
      49.ไฟล์แนบที่ 49 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 331.82 KB
      50.ไฟล์แนบที่ 50 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 240.74 KB
      51.ไฟล์แนบที่ 51 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 229.69 KB
      52.ไฟล์แนบที่ 52 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.01 KB
      53.ไฟล์แนบที่ 53 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 241.34 KB
      54.ไฟล์แนบที่ 54 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 241.78 KB
      55.ไฟล์แนบที่ 55 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.39 KB
      56.ไฟล์แนบที่ 56 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 245.92 KB
      57.ไฟล์แนบที่ 57 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 240.62 KB
      58.ไฟล์แนบที่ 58 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 228.84 KB
      59.ไฟล์แนบที่ 59 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.67 KB
      60.ไฟล์แนบที่ 60 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 266.79 KB
      61.ไฟล์แนบที่ 61 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 232.61 KB
      62.ไฟล์แนบที่ 62 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 228.17 KB
      63.ไฟล์แนบที่ 63 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 279.18 KB
      64.ไฟล์แนบที่ 64 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 296.72 KB
      65.ไฟล์แนบที่ 65 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246.32 KB
      66.ไฟล์แนบที่ 66 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 232.55 KB
      67.ไฟล์แนบที่ 67 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 293.51 KB
      68.ไฟล์แนบที่ 68 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.03 KB
      69.ไฟล์แนบที่ 69 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 293.50 KB
      70.ไฟล์แนบที่ 70 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.64 KB
      71.ไฟล์แนบที่ 71 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 250.65 KB
      72.ไฟล์แนบที่ 72 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 260.71 KB
      73.ไฟล์แนบที่ 73 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 251.09 KB
      74.ไฟล์แนบที่ 74 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 263.12 KB
      75.ไฟล์แนบที่ 75 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 253.52 KB
      76.ไฟล์แนบที่ 76 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 252.73 KB
      77.ไฟล์แนบที่ 77 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 252.74 KB
      78.ไฟล์แนบที่ 78 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 252.74 KB
      79.ไฟล์แนบที่ 79 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 251.05 KB
      80.ไฟล์แนบที่ 80 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 228.05 KB
      81.ไฟล์แนบที่ 81 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 239.52 KB
      82.ไฟล์แนบที่ 82 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 229.24 KB
      83.ไฟล์แนบที่ 83 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 252.98 KB
      84.ไฟล์แนบที่ 84 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 326.48 KB
      85.ไฟล์แนบที่ 85 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 317.58 KB
      86.ไฟล์แนบที่ 86 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 79.90 KB
      87.ไฟล์แนบที่ 87 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 258.73 KB
      88.ไฟล์แนบที่ 88 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 347.01 KB
      89.ไฟล์แนบที่ 89 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 250.51 KB
      90.ไฟล์แนบที่ 90 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 255.81 KB
      91.ไฟล์แนบที่ 91 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 291.36 KB
      92.ไฟล์แนบที่ 92 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 256.50 KB
      93.ไฟล์แนบที่ 93 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 276.53 KB
      94.ไฟล์แนบที่ 94 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 416.94 KB
      95.ไฟล์แนบที่ 95 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 355.49 KB
      96.ไฟล์แนบที่ 96 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 362.67 KB
      97.ไฟล์แนบที่ 97 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 314.38 KB
      98.ไฟล์แนบที่ 98 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 365.76 KB
      99.ไฟล์แนบที่ 99 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 361.86 KB
      100.ไฟล์แนบที่ 100 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 225.65 KB
      101.ไฟล์แนบที่ 101 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246.16 KB
      102.ไฟล์แนบที่ 102 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 239.86 KB
      103.ไฟล์แนบที่ 103 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 233.78 KB
      104.ไฟล์แนบที่ 104 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 240.59 KB
      105.ไฟล์แนบที่ 105 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 255.67 KB
      106.ไฟล์แนบที่ 106 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 257.39 KB
      107.ไฟล์แนบที่ 107 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 243.66 KB
      108.ไฟล์แนบที่ 108 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 263.30 KB
      109.ไฟล์แนบที่ 109 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 228.33 KB
      110.ไฟล์แนบที่ 110 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.74 KB
      111.ไฟล์แนบที่ 111 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 261.41 KB
      112.ไฟล์แนบที่ 112 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.91 KB
      113.ไฟล์แนบที่ 113 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 256.17 KB
      114.ไฟล์แนบที่ 114 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 256.48 KB
      115.ไฟล์แนบที่ 115 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 258.40 KB
      116.ไฟล์แนบที่ 116 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 238.72 KB
      117.ไฟล์แนบที่ 117 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 228.95 KB
      118.ไฟล์แนบที่ 118 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 230.49 KB
      119.ไฟล์แนบที่ 119 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 339.23 KB
      120.ไฟล์แนบที่ 120 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 242.44 KB
      121.ไฟล์แนบที่ 121 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 255.56 KB
      122.ไฟล์แนบที่ 122 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 241.29 KB
      123.ไฟล์แนบที่ 123 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 237.90 KB
      124.ไฟล์แนบที่ 124 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 278.09 KB
      125.ไฟล์แนบที่ 125 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 350.69 KB
      126.ไฟล์แนบที่ 126 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 221.86 KB
      127.คู่มือประชาชน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 29.60 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 2558