ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบันนังสตา

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกุล :
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัดส่วนราชการ (สำนัก/กอง/หน่วย) :
รายละเอียด :