ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลบันนังสตา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลบันนังสตา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565