ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่ชุมชน โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2565