ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา ประจำปี 2565
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ตัวอยาง คือ 1. น้ำประปาต้นน้ำภายในโรงผลิตจากท่อน้ำดี 2. น้ำประปาปลายท่อในเขตเทศบาลโซนล่าง (ชุมชนตลาดล่าง) 3. น้ำประปาปลายท่อในเขตเทศบาลโซนบน (ชุมชนบูรณะรักษ์) รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2565