ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยง่าย ๆ ในครัวเรือน ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประเภท และการจัดการขยะมูลฝอย (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 315.12 KB
      2.ขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 340.52 KB
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2565