ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ปลอดภัยไว้ก่อน "ขับขี่อุ่นใจ ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ."
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเชิญชวนผู้ขับขี่รถทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองคนที่ตนรัก ตามกฎหมายกำหนดภาคบังคับที่ต้องให้รถทุกคันต้องทำประกันเพื่อคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการรักษาพยาบาลทันที ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับ ที่กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำไว้ เพื่อคุ้มครองและดูแลประชาชนทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถให้รับการรักษาพยาบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือคนเจ็บที่เป็นผู้ประสบภัยจากรถว่า จะได้รับค่ารักษาอย่างแน่นอน รวมถึงเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับคนไทยทุกคน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำระบบการประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงเชิญชวนให้มาทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อตัวคุณเอง เพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อบุคคลอื่น ที่อาจได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการเยียวยาหรือชดเชยตามสมควรแล้วแต่กรณี เนื่องจากบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. มีทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน สอบถาม โทร. สายด่วน คปภ. 1186.
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อประชาสัมพันธ์ มาทำประกันภัย พ.ร.บ. กันเถอะ (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 485.52 KB
      2.สื่อประชาสัมพันธ์ เพราะเหตุใดเราต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 205.66 KB
      3.สื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกับประกันภัย พ.ร.บ. เกี่ยวข้องกันอย่างไร (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 121.29 KB
      4.สื่อประชาสัมพันธ์ ประกันภัย พ.ร.บ. เคลมยังไง (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 110.17 KB
      5.สื่อประชาสัมพันธ์ สิทธิ พ.ร.บ. ที่ต้องรู้ (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 95.23 KB
      6.สื่อประชาสัมพันธ์ ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 469.76 KB
      7.สื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ไฟล์ docx) ขนาดไฟล์ 40.98 KB
      8.สื่อประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 227.38 KB
      9.สื่อประชาสัมพันธ์ claim ระบบสินไหมอัตโนมัติ (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 214.38 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 เมษายน 2565