ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
รายละเอียด :
      ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 1. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฏและวินัยจราจร และกฏหมายอื่น ๆ 2. ขอความร่วมมือร้านค้าและประชาชน งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทาง หรือในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ขับขี่อย่างปลอดภัย ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และ 4. ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้างทาง และช่วยกันดูแลและระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่ท้องถนน ซึ่งอาจจะสร้างความรำคาญและเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อประชาสัมพันธ์ หยุดพฤติกรรมเสี่ยงสาเหตุอุบัติเหตุ (ไฟล์ png) ขนาดไฟล์ 544.75 KB
      2.สื่อประชาสัมพันธ์ 7 พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ควรทำระหว่างขับรถ (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 3.71 MB
      3.สื่อประชาสัมพันธ์ 8 วิธีขับรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 217.56 KB
      4.สื่อประชาสัมพันธ์ หมวกนิรภัยช่วยชีวิตได้ (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 4.69 MB
      5.สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 151.82 KB
      6.สื่อประชาสัมพันธ์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 290.33 KB
      7.สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช และสิ่งปฏิกูลริมข้างทาง และดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่บนท้องถนน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 320.79 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 เมษายน 2565