ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : โครงการ "บอกดิน 3"
รายละเอียด :
      กรมที่ดินและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า โครงการบอกดิน 3 เชิญชวนประชาชนซึ่งมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือ มี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในโครงการบอกดิน 3 ได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มิ.ย.65 นี้ โดยสามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเอง ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 สแกนเข้าระบบบน "บัตรบอกดิน" ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ : Bokdin3.dol.go.th ซึ่งมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 1.นำโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน 2.เข้าสู่เว็บไซต์ https://bokdin3.dol.go.th/ 3.กดเมนู "กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน" 4.กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ-สกุลเจ้าของที่ดิน เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ Line ID หลักฐานในที่ดิน 5. เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วจึงกดที่คำว่า "ส่ง" ช่องทางที่ 3 : Application "SMARTLANDS" 1.สแกนคิวอาร์โค้ด 2.เพิ่มเพื่อนไลน์ "บอกดิน" จากนั้นดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้ นำโทรศัพท์มือถือไปยืนกลางแปลงที่ดิน แล้วกดแชร์ตำแหน่ง พิมพ์รายละเอียดผู้แจ้ง ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และระบุว่าที่ดินไม่มีหรือมีหลักฐาน เช่น ส.ค.1, น.ส.3 และ น.ส.3ก. เป็นต้น ถ่ายรูปหลักฐานที่ดิน (ถ้ามี) 3.กดเครื่องหมาย "+" แล้วกดที่คำว่า "ตำแหน่งที่ตั้ง" 4.กดแชร์ตำแหน่งที่ดิน ที่แถบสีดำ ที่แจ้งรายละเอียดของตำแหน่ง 5.เมื่อกดแชร์ตำแหน่งที่ดิน พร้อมของข้อมูลผู้แจ้งแล้ว ระบบจะแจ้งว่า ได้รับข้อมูลแล้ว และจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรต่อไป
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 2 มิถุนายน 2565