ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการครองเรือนแก่สตรีที่สมรส ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา
รายละเอียด :
      ในวันพฤหัสบดี  ที่  20  พฤษภาคม  2553  ทางเทศบาลฯ  จะจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการครองเรือนแก่สตรีที่สมรส  ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ณ  มัสยิดอิสลาเมียะห์  มัสยิดกลางอำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เพื่อให้ชีวิตคู่หลังการแต่งงานได้มีความสุขและมีหลักการครองเรือน  โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการครองเรือน  ซึ่งโครงการฯ  ครั้งนี้  มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา  มาให้ความรู้ 
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2553