ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" 24 เมษายน 2565
รายละเอียด :
      เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบสาร เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 424.50 KB
      2.สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2565