ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 28 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด :
     งานธุรการได้รวบรวมข้อมูลสถิติการเข้ารับบริการของประชาชนจากกอง/งานต่างๆ ในเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานกองคลัง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 114.32 KB
      2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานกองช่าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 195.52 KB
      3.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 224.30 KB
      4.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 133.51 KB
      5.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานประปา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 68.88 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 5 เมษายน 2565