ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายละเอียด :
     งานนิติการ ได้รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติตามระบบ E-Plannacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเผยแพร่ข้อมูลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 374.91 KB
      2.ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 374.84 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2565