ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด :
                ประกาศ  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งทางเทศบาลฯ  ขอประกาศให้คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการให้มาติดต่อยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง  หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษณให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทย  ระหว่างวันที่  ๑-๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  ในวันเวลาราชการ
          ซึ่งทางเทศบาลตำบลบันนังสตาจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้ทราบในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดประกาศ  ได้จาก  File  ที่แนบมานี้นะค่ะ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 588.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 ตุลาคม 2554