ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เช็คของผู้มีสิทธิรับเงินไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ดำเนินการสั่งจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันสั่งจ่ายของธนาคารกรุงไทย บัญชี 924-1-01309-5 จำนวน 5 ฉบับ เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงประกาศให้ผู้รับเช็คให้นำเช็คมาเปลี่ยนเป็นฉบับใหม่ (ตามบัญชีแนบท้ายนี้) ให้รีบดำเนินการติดต่อเทศบาลตำบลบันนังสตา ภายใน 45 วัน นับจากวันประกาศ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 482.76 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2564