ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละส่วนราชการ
รายละเอียด :
     เพื่อให้การบริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานภายในของแต่ละส่วนราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ เทศบาลตำบลบันนังสตาจึงมีคำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละส่วนราชการ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.คำสั่งเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 8.45 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 1 ตุลาคม 2562