ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :
     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานผลคะแนนประเมินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวช้วัดที่ได้รับผลคะแนนการประเมินน้อย และรักษาระดับมาตรฐานในตัวชี้วัดที่ได้รับผลคะแนนเต็ม จึงขอประชาสัมพันะ์ผลคะแนนการประเมินของเทศบาลตำบลบันนังสตา ให้ประชาชนได้รับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 498.60 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 ตุลาคม 2563