ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา (เพิ่มเติม)
รายละเอียด :
      เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 351.33 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2563