ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ กับผู้รับจ้างและผู้ขาย โดยได้วางหลักประกันสัญญาไว้กับเทศบาล บัดนี้หลักประกันสัญญาดังกล่าวได้พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา เทศบาลได้ประสานไปยังคู่สัญญา แต่ผู้รับจ้างและผู้ขายไม่ได้มาติดต่อขอคืนหลักประกันสัญญาจนเวลาได้ล่วงเลย เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงประกาศให้ผู้วางหลักประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา (ตามบัญชีแนบท้ายนี้) ให้รีบดำเนินการติดต่อเทศบาลตำบลบันนังสตา ภายใน 45 วัน นับจากวันประกาศ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 430.15 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2564