ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา โดย นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา ร่วมกับพนักงานเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ก่อนเข้ารับตำแหน่งและแถลงนโยบายต่อสภา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 395.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 พฤษภาคม 2564