ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 41 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : มาตรการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดยะลา ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา
รายละเอียด :
     มาตรการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา ของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา 1. งดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดยะลา กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 2. บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อ (1) กรณีกลับเข้าพื้นที่จังหวัดยะลาต้องถือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.มาตรการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดยะลา (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 64.20 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 เมษายน 2564