ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce"
รายละเอียด :
      ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E - Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce" ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ ๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบการจำหน่ายออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ B2B (Business - to - Business) เป็นการจำหน่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ ประกอบการจากภาครัฐ และภาคเอกชน และ B2C (Business - to - Customer) เป็นการจำหน่ายผลผลิตผ่าน Platform ไปยังผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตคุณภาพให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ผลิตผลไม้ ป้องกันปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำได้ โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลไม้ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตามช่องทางดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.โครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce" (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 23 เมษายน 2564