ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียด :
     งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารทราบ ถึงจุดข้อบกพร่องที่หน่วยงานต้องดำเนินการแก้ไข และรักษาระดับการให้บริการในตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งไๆขึ้นไป และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ รายลบะเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม 2563