ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 30 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ดำเนินการายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 346.69 KB
      2.ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 376.52 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 เมษายน 2564