ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 371.48 KB
      2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 346.54 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 เมษายน 2564