ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายละเอียด :
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทคาม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.เอาสามีไปใช้ฟรี ๆ ไม่ได้นะ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 88.73 KB
      2.ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 104.95 KB
      3.ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 112.47 KB
      4.ความเห็นพนักงานสอบสวน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 109.83 KB
      5.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 89.63 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2564