ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
รายละเอียด :
      ด้วยจังหวัดยะลาแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 33 เรื่อง ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ข้อ 9 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน...เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ข้อ 10 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ข้อ 13 เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ข้อ 15 เรื่อง รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5c-EIC) รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.หนังสือสำนักงานจังหวัดยะลา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 467.27 KB
      2.สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกันการบริหารจังหวัด (ไฟล์ docx) ขนาดไฟล์ 141.20 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2564