ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายการตามโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
รายละเอียด :
      ด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการตามโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 10 รายการ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว จำนวน 8 รายการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กนักเรียน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.แผนผังการออกอากาศรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2564