ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ประกาศให้ผู้ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา หรือสมาชิกเทศบาลตำบลบันนังสตา ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเทศบาลตำบลบันนังสตา ซึ่งมีประชาชนมายื่นขอรับความช่วยเหลือจำนวน 965 ครอบครัว เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 25.08 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 เมษายน 2563