ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
รายละเอียด :
      ด้วยจังหวัดยะลาแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่องวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 32 เรื่อง ที่เรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ ข้อ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง กำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. ... ข้อ 8 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 9 เรื่อง แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ข้อ 12 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2563 ข้อ 13 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกันยายน 2563 ข้อ 17 เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกันการบริหารจังหวัด (ไฟล์ docx) ขนาดไฟล์ 130.17 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2563