ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายละเอียด :
      ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ได้แก่ 1. ทำไมต้องประชุมลับ 2. สัญญาต้องเป็นสัญญา 3. ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย 4. อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง 5. วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมููลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ทำไมต้องประชุมลับ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 450.27 KB
      2.สัญญาต้องเป็นสัญญา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 488.58 KB
      3.ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 453.13 KB
      4.อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 455.18 KB
      5.วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 447.29 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2563