ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้คำขวัญ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ"
รายละเอียด :
      ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว ภายใต้คำขวัญ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ" เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามกฏและวินัยจราจร และกฏหมายอื่น ๆ ๒. ขอความร่วมมือร้านค้าและประชาชน งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทาง หรือในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. ขับขี่อย่างปลอดภัย ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และ ๔. ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้างทาง ช่วยกันดูแลและระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่ท้องถนน ซึ่งอาจจะสร้างความรำคาญและเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อประชาสัมพันธ์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 290.33 KB
      2.สื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 151.82 KB
      3.สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช และสิ่งปฏิกูลริมข้างทาง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 320.79 KB
      4.สื่อประชาสัมพันธ์การดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่บนท้องถนน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 456.61 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2563