ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 1. การเปิดให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่าง ๆ 2. ประชาสัมพันธ์ข้อความสั้น (Key word) เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ข้อความ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่่างสุจริตโปร่งใส" 3. ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันฉลาดเลือก "Smart vote" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4. ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการเลือกตั้ง เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1444 (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 300.00 KB
      2.ประชาสัมพันธ์ข้อความสั้น (Key word) "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 377.23 KB
      3.สื่อแอปพลิเคชันฉลาดเลือก "Smart vote" (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 217.80 KB
      4.สื่อแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" สำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และ Tablet (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 202.41 KB
      5.สื่อแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 184.91 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2563