ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ปลอดภัยไว้ก่อน "ขับขี่อุ่นใจ ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ."
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเชิญชวนผู้ขับขี่รถทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองคนที่ตนรัก ตามกฎหมายกำหนดภาคบังคับที่ต้องให้รถทุกคันต้องทำประกันเพื่อคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการรักษาพยาบาลทันที ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับ ที่กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำไว้ เพื่อคุ้มครองและดูแลประชาชนทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถให้รับการรักษาพยาบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือคนเจ็บที่เป็นผู้ประสบภัยจากรถว่า จะได้รับค่ารักษาอย่างแน่นอน รวมถึงเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับคนไทยทุกคน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำระบบการประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงเชิญชวนให้มาทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อตัวคุณเอง เพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อบุคคลอื่น ที่อาจได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการเยียวยาหรือชดเชยตามสมควรแล้วแต่กรณี เนื่องจากบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. มีทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน สอบถาม โทร. สายด่วน คปภ. 1186.
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อประชาสัมพันธ์ มาทำประกันภัย พ.ร.บ. กันเถอะ (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 485.52 KB
      2.สื่อประชาสัมพันธ์ เพราะเหตุใดเราต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 205.66 KB
      3.สื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกับประกันภัย พ.ร.บ. เกี่ยวข้องกันอย่างไร (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 121.29 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563