ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553
รายละเอียด :
                ด้วยงานสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  จะจัดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่สาม  ประจำปี  2553  ในวันที่  31  สิงหาคม  2553  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา
          ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว
          จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 255.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2553