ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2553
รายละเอียด :
     ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  จะจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2553  ขึ้น  เพื่อช่วยลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวได้อย่างถูกวิธี  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน  ได้นำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลของท่านนำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด  ในวันอังคาร  ที่ 4 พฤษภาคม 2553  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  
 
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2553