ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่
รายละเอียด :
      ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ โดยได้นำแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในมิติของการบริหารจัดการในกองถ่ายทำภาพยนตร์ และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ราชการกำหนด เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของภาคส่วนที่เกียวข้อง และประชาชนที่สนใจได้รับทราบและใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีไทย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 8.80 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563