ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 11.19 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2563