ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
รายละเอียด :
      ด้วยกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รับทราบและอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้า เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.โครงการคนละครึ่ง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม 2563