ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประกาศเขตท้องที่ประสบสาธารณภัย เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Discase 2019 : COVID - 19) มาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสำนักทะเบียนกลาง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 394.45 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 เมษายน 2563