ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ประจำปี 2563
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาให้หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 4 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 1. น้ำประปาต้นน้ำ ภายในโรงผลิตน้ำจากท่อน้ำดี 2. น้ำประปาต้นน้ำ ห่างจากภายในโรงผลิตน้ำ 100 เมตร 3. น้ำประปาปลายน้ำ ปลายท่อในเขตเทศบาล 4. น้ำประปาปลายน้ำ ปลายท่อนอกเขตเทศบาล มาเพื่อรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประปา ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 19 พฤษภาคม 2563