ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียด :
      ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน โดยทำการสุ่มจากผู้มาใช้บริการของหน่วยงานเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน ๕๐ คน มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๓ และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๗ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2562